AKADEMIJA

DESIRE

TAI CHI CHUAN

 

TAI CHI CHUAN je kreirao TAOISTIČKI kaluđer sa planine VU DANG, CHANG SAN FENG, u XIII veku nove ere. U bašti je posmatrao borbu zmije i ždrala i tu mu je sinula ideja da meko može da pobedi čvrsto, a sporo da bude bolje od brzog, pod uslovom da se koristi princip prilagođavanja  i  kružnog kretanja...

 

PREDAVAČ: ZORAN SOKOLOVIĆ / SAZNAJ VIŠE / POGLEDAJ VIDEO

 

JOGA

 

Istočni narodi su mnogo ranije shvatili da ljudsko telo nije samo fizička nego da je i metafizička tvorevina. Zato su oni kreirali razne duhovno – energijske metode rada sa telom, u kojima fizička komponenta tela najpre može da se transformiše u metafizičku...

 

PREDAVAČ: DUŠICA MILIĆEVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

BORILAČKE VEŠTINE

 

U stanju BORBENE MENTALNE NADSVESTI svest se nalazi kada se uzdigne iznad zemlje, i izvan stvarnosti. Do tog stanja se ne dolazi silovanjem, već spontano uz osećaj jednostavnosti i lakoće izvodjenja DUHOVNIH VEŽBI. Dobar preduslov je fizički zamor. Za vreme tog stanja nema potrebe za razmišljanjem, okolina je tu, ali ne deluje na naša čula. Osim toga ne postoji ni naše telo, ali ni duh, nema ni praznine, ni čvrstine, ni elastičnosti, ni nepokretnosti, ni misaone kontrole, ni vizuelne idealizacije. Nema ničega osim EKRANSKOG POGLEDA i mobilnosti. U tom stanju KOMPJUTER i telesna pratnja (jedinstvo duha i tela) funkcionišu besprekorno. Misao je slobodna, a duh spreman...

 

PREDAVAČ: PLATON

 

RADIONICA RADOSTI - IGRAJ MOJU MUZIKU

 

Zašto ne na moju muziku?

Mislim da svaka (muzikalna) duša igra svoju igru na muziku, ili igra igru na svoju muziku. Najbolja kombinacija bi bila igrati svoju igru na svoju muziku. I to bi bila meditacija u pokretu, kada se ratio isključuje, a emocija, kreativni deo našeg spopstva – duša – se uključuje ne bi li izrazila sebe samu...

 

PREDAVAČ: DANKA JESENSKI / SAZNAJ VIŠE

 

MEDITACIJA

 

Meditacija je ne samo neposredni kontakt sa vremenom, nego i sa večnošću. Kažu, uh kako vreme brzo prolazi. To je zato što ne meditiraju. U početku meditacije vreme sporo prolazi, zato što sama svest postaje neposredno vremenita, jer se ima svest o svakom deliću trajanja vremena. U kasnijoj fazi meditacije vreme uopšte ne prolazi, jer ga tada ni nema. Svaki kontakt sa sadašnjim trenutkom je kontakt sa večnošću. Sve je u suštini uvek isto kao što je i sada...

 

PREDAVAČ: PLATON

 

PLES KAO MEDITACIJA U POKRETU

 

Ako neki teoretičar pita umetnika u čemu je svrha njegove igre, umetnik mu neće odgovoriti da to pitanje nema smisla, nego će ga prvo pitati da li je i on nekad igrao i doživeo nešto u igri, jer ako jeste onda će umetnikov pokušaj objašnjenja svhovitosti ili značaja igre imati mnogo više smisla...

 

PREDAVAČ: ZORAN SOKOLOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

FITNES

 

Treninzi obuhvataju vežbe disanja vežbe oslobađanja od stresa, vežbe istezanja i oblikovanja tela kao i sve terapeutske programe prilagođene osobama pojedinačno... Program obuhvata i korekciju ishrane na osnovu krvnih grupa i telesne konstitucije i sveukupnog zdravstvenog stanja...

 

PREDAVAČ: NEVENA ARSIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

AEROBNE VEŽBE I VEŽBE ISTEZANJA

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat...

 

PREDAVAČ: PLATON / SAZNAJ VIŠE

 

DIJADNE VEČERI

 

Dijadne večeri se odvijaju u formi praktičnih MINI RADIONICA, koje se odnose na pojedine teme iz domena mentalnog i emocionalnog treninga, kao i duhovnog i filozofskog tragalaštva. Cilj rada je porast svesnosti i razvoj ličnih sposobnosti i

veština u svim domenima privatnog i poslovnog života, a posebno u sferi međuljudskih odnosa - u cilju ostvarivanja dubljih, funkcionalnijih i zadovoljnijih relacija sa drugima...

 

PREDAVAČ: DESIMIR IVANOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

PSIHOLOŠKE RADIONICE

 

-Šta je psihodrama?

Psihodrama je je jedna od formi grupne psihoterapije. U njoj se koriste metode pozorišta improvizacije kroz otvaranje kreativnosti, spontanosti,  igre i humora. Akcenat je na izražavanju svojih osećanja i razumevanju sebe i drugih. Cilj terapije je napuštanje autodestruktivnih ponašanja i kreiranje i osmišljavanje sopstvenog života...

 

PREDAVAČ: NEBOJŠA PJEVIĆ / SAZNAJ VIŠE