AKADEMIJA

DESIRE

ZORAN SOKOLOVIĆ

 

 

Usavršavanje individualnog duha i lične energije nema nikakve veze sa javnošću. Svako od nas može to da radi, bilo sam, bilo sa nekim od naših učitelja.

 

Ali, čovek je i društveno biće i zato je idealno uskladiti rad na razvoju duha i energije sa nekim sopstvenim izlaženjem iz samog sebe, bilo sa željom da se svoja duhovna i energijska iskustva i saznanja sa nekim podele, bilo da se to prosto nekome daruje, bilo da se kroz komunikaciju sa drugima proveri njihova vrednost.

 

Naš cilj je da okupljamo ljude koji su posvećeni sebi na taj način što se udubljuju u sebe, u svoje misli i u svoje dublje nivoe svesti (samosvesti i nadsvesti) i koji su sposobni da odatle, iz samih sebe ili kroz neka mistična iskustva osveste, osvetle, osmisle i misaono, dakle filozofski izraze ono do čega su došli, šta su shvatili i šta su ostvarili.

 

Suvoparna teorija, priča radi priče za nas nije dovoljna, prosto zato što je podela na teorijski i praktički um veštačka tvorevina zapadne filozofske misli, što je lako dokazati činjenicom da je i najspekulativnije mišljenje samo jedan vid duhovne prakse. Ako je tzv. teorijsko mišljenje samo jedan od načina kretanja Svesti, onda nema razloga da se u vrednosnom smislu samo mišljenje stavi iznad Svesti. Kao filozofi ili kao ljubitelji filozofije,poštovaćemo što jasniji i precizniji misaoni izraz, ali kao ljudi od duha, poštovaćemo i razne oblike duhovnih praksi u kojima misao nije direktno uključena, ali o čijem smislu, poukama i iskustvima se ona može kasnije izjašnjavati, direktno- preko intuicije, ili indirektno- povezujući se s njima preko logičke samorefleksije. Te prakse su razni vidovi meditacije: vipasana, tantristička, taoistička, zen itd., razne vrste joge: raja,hatha, bakti, Pravoslavne molitve i tehnike mističnog kontaktiranja sa Pravoslavnim svetim energijama, kineski tai chi chuan i chi kung, savremene radiestezijski proverene tehnike razvoja Aure, praktičan astrološki rad na izradi natalnih karata i na njihovom filozofskom tumačenju, itd.

 

Nećemo se truditi da svoja znanja i iskustva naučno dokazujemo, niti ćemo biti direktno vezani za eksperimentalnu nauku, jer je takva nauka samu sebe odvojila od duha, ali ćemo je poštovati, naročito psihologiju, kvantnu fiziku,kvantnu medicinu i astronomiju, budući da su to oblasti znanja u kojima dosadašnja materijalistička i mehanistička naučna paradigma gube oslonac, pa se sve jasnije oseća potreba za nekom novom, možda mističkom naučnom paradigmom.

 

Živimo u svetu u kome postoje dve protivrečne tendencije. Jedna je usitnjavajuća i toga su skoro svi svesni- znanja se sve više specijalizuju i otuđuju jedna od drugih. Druga je pritajena i prigušena, ali je takođe jaka, iako deluje kao retka pojava. Međutim, realno je da postoji sve više kvalitetnih duhovnih ljudi koji su po svojoj duhovnoj strukturi interdisciplinarni, jer u svojoj prirodnoj duhovnosti integrišu više različitih oblasti ili tradicija, a da pri tome nisu u svemu tome površni eklektici nego vredni i predani duhovni istraživači i stvaraoci. Zato moramo da pronađemo i okupimo sve takve vredne ljude da bi zajedničkim snagama mogli da donesemo svetu novu VELIKU SINTEZU, objedinjena znanja i iskustva iz filozofije, misticizma, astrologije, meditacije,prirodnih i društvenih nauka, energetske medicine, religije i umetnosti. Iako to deluje ne samo kao težak nego i kao neostvarljiv zadatak jer može izgledati da je nemoguće sve to objediniti u jednu smisaonu celinu, u suštini je za onoga ko ima dovoljno duhovnog staža iza sebe, prirodno da se sam lati tog posla, jer je sve to nekad poteklo iz istog Izvora,ali ipak je bolje kada ima više ljudi jer više očiju bolje vide.

 

Ljudi koji su na sličnim frekvencijama povezuju se u svim poljima. U politici, u ekonomiji, u nauci, u umetnosti. Jedino je polje duhovnosti razuđeno i raštrkano, što je malo čudno, jer tamo gde bi trebalo da ima najmanje nadmenosti i sujete, izgleda da ih ima najviše, pa svako ko je dodirnuo neke duhovne istine i otkrio neke duhovne tajne, misli da je popio svu mudrost sveta, pa želi samo da ga drugi slušaju, a ne i da uči od nekog. Najviša odlika duha zaista jeste samostalnost i čak samodovoljnost, ali princip duhovnog razvoja je učenje, i zato svako duhovno biće, ma koliko razvijeno bilo mora biti spremno da bude i učenik, da sasluša drugog, da se oko nečega otvoreno spori, ali i da sklopi savez oko neke ideje, cilja, namere, koji su zajednički.

 

Pošto se mi okupljamo oko najšire ideje, da sve duhovne i energijske prakse imaju svoj smisao i vrednost, nećemo tolerisati netoleranciju. Drugim rečima, ne mogu nam biti zanimljivi ljudi dogmatskog i sektačkog opredeljenja koji misle, kategorički tvrde ili veruju da je njihov izbor jedini moguć, i koji se svesno ograničavaju samo na svoju sektu, bilo da je to čista filozofija, čista nauka, budizam, Pravoslavlje, astrologija, hinduizam, šamanizam ili nešto drugo.

 

Došlo je vreme da čovečanstvo shvati da ono samo ne bi bilo toliko duhovno mnogostruko da i duhovna priroda pojma čoveka nije mnogostruka. Ako čovek pojedinac treba da teži nekom idealu, onda on može da teži samo svom pojmu, onome što on jeste, i realno i idealno istovremeno. Realno je da je duhovno mnogostruk, i tome nas uči filozofija astrologije, a idealno je da tu mnogostrukost u sebi poveže na svoj specifičan, idealan način.

 

Naša namera je da oformimo pravu Akademiju duhovno - energijskih nauka, po ugledu na neke velike i ozbiljne svetske duhovne centre i institute. Smatramo da za to imamo dovoljno kvalitetnih ljudi i sada je samo važno sve akcije dobro osmisliti, i kroz njihovo realizovanje neminovno će doći do razvoja i veće vrednosti rada Akademije, kako u zemlji tako i u inostranstvu...

 

SAZNAJ VIŠE

 

TOMISLAV NOVAKOVIĆ

 

 

Filozofski put od početnog čitanja filozofskih tekstova, ili slušanja filozofskih predavanja, do vlastite filozofije vrlo je dug. Da bi neko postao filozof mora da istražuje duhovnu baštinu iz čitavog sveta i strpljivo proučava ideje velikih filozofa. Ipak, najplemenitija strana filozofije je da čovek duhovno bogatstvo više ne traži samo u tuđoj mudrosti, ili spoljašnjim stvarima, već da ono najdragocenije pronađe u sebi. I mada naše misli nikada nisu samo naše, tek kada u filozofsku riznicu dodamo nešto novo, svoje, mi ćemo u toj duhovnoj palati imati svoje mesto i sve to bogatstvo ideja postati nekako naše, kao što i ono što mi donosimo drugima postaje svojina za sve. To je onaj najsporiji put mudrosti u kome se na početku ne vidi nikakvo pomeranje, a na kraju istina ima korake od sedam milja.

 

Kao što čovek vidi svojim očima, čuje svojim ušima, oseća svojim srcem, jede svojim ustima.., govori svojim jezikom, tako mora da misli svojom glavom i odlučuje svojom voljom …

 

Akademija DESIRE je škola otvorenog tipa koja nudi najširi spektar predavanja, kurseva iz filozofije, teologije, alternativne medicine, umetnosti, psihologije, sociologije, ekonomije, marketinga... koja imaju za cilj da jačaju i usavršavaju čovekovo telo, dušu i duh... U okviru akademije postoje i programi iz filozofije i teologije sa najširim spektrom tema, koje se mogu dopuniti u dogovoru sa predavačem. Mnogo veći raspon tema može se videti na sajtu www.filozof.rs. Svakako, ono previše stručno na sajtu biće jednostavnije izloženo na predavanjima ili razjašnjeno na seminarima, a uz to i prošireno novim saznanjima. A za one stručnije polaznike, koji žele da budu upućeni u najskrivenije filozofske i teološke tajne, mogu se organizovati seminari o tim najvišim temama.

 

Kako biti mudar?

 

Filozofski put od početnog čitanja filozofskih tekstova, ili slušanja filozofskih predavanja, do vlastite filozofije vrlo je dug. Da bi neko postao filozof mora da istražuje duhovnu baštinu čitavog sveta i strpljivo proučava ideje velikih filozofa. Ipak, najplemenitija strana filozofije je da čovek duhovno bogatstvo više ne traži samo u tuđoj mudrosti, ili spoljašnjim stvarima, već da ono najdragocenije pronađe u sebi. I mada naše misli nikada nisu samo naše, tek kada u filozofsku riznicu dodamo nešto novo, svoje, mi ćemo u toj duhovnoj palati imati svoje mesto i sve to bogatstvo ideja postati nekako naše, kao što će ono što mi donosimo drugima postati svojina za sve. To je onaj najsporiji put mudrosti u kome se na početku ne vidi nikakvo pomeranje, a na kraju istina ima korake od sedam milja.

 

Filozofija je, zapravo, nalik kosmičkom brodu koji nas „prvom, drugom, trećom kosmičkom brzinom“ duha odvaja od zemljine gravitacije svakodnevnih briga i problema i vodi do sveobuhvatne ideja ali i tom sveobuhvatnom istinom vraća čvrstom tlu, osvaja duhovno bogatstvo za sebe i druge, za sve. To od onog unutra ko smo ka sve-jednom, jednom-svemu van i obrnuto, prvostepeno mikro-makrokosmičko putovanje kroza sve dimenzije.

 

I kao što se ne može leteti samo sa jednim delom kosmičkog broda tako se i za duhovni let istinom mora imati „kosmički brod“ celovite ideje. Zato filozofija ne može nikako biti nešto nedomišljeno, nego samo jedan od početka do kraja dosledno povezan sistem misli.

 

I mada se jedna filozofija pojavljuje u određenom prostoru, vremenu, ona svojim pitanjima i odgovorima nudi duhovnu trpezu za svako meste, vreme i istovremeno biva prisutna u svome mestu, vremenu. Iako postoje razlike na istog i zapad, sever i jug, njih prvenstveno treba pojmiti u samom čoveku. Kad te nešto lepo, dobro, istinito obasja u duši, to je istok, kada ti padne mrak na oči, to je zapad, a jedno i drugo je moguće, na svakoj strani sveta...

 

Svaki grad, država, narod podjednako traži pomoć mudrosti da objedini lično i zajedničko dobro. I ako neko područje treba da prevaziđe granice svake vrste, slobodno koristi duhovne plodove sa svih strana i traži, nalazi uzvišenom vizijom najbolje rešenje za sve, onda je to upravo filozofija. Gradi se duhom grad večni pravih ulica istine od časnih dela iz svakog mesta vremena gde se ljudi sreću srcem k srcu, licem k licu.

 

Skoro da neverovatno deluje povezanost Atene kao boginje mudrosti i zaštitnice Atine, kojoj je posvećen Partenon i ljubavi ka mudrosti koja se najviše ispoljava upravo u Atini! Civilizovanje čitave Evrope ispoljava se najviše u atinskoj državi, koja u svom vrhuncu podrazumeva filozofiju, jer ljubav ka mudrosti jača pojedinca i državu i zato se tu postavlja iznad svih vrlina – shvata na religioznom nivou.

 

Ipak, svetska civilizacija nema u svom utemeljenju samo grčko-rimsku kulturu, nego mnoge elemente egipatske, mesopotamske, indijske, kineske, egipatske, feničanske, judeo-hrišćanske kulture, novije kulture severne i južne Amerike... Grci su besprekorno utemeljili mnoge filozofske, naučne, političke, umetničke discipline ali neka druga područja i te kako bitna za razvoj svetske civilizacije uopšte nisu uzimali u obzir.

 

Zapravo, svima je poznato šta su stari Grci dali u filozofiji ili u drugim oblastima, zato ova nova akademija u svom filozofskom delu upravo želi da naglasi ona jako bitna područja koje ni grčka, ni kasnija filozofija nisu utemeljile...

 

SAZNAJ VIŠE