AKADEMIJA

DESIRE

ŠKOLA DUHOVNOG RAZVOJA

 

Postoje dva oblika nerazumevanja ljudske unutrašnje funkcionalnosti. Jedna se sastoji u tome da se hoće prikazati kako je ljudska duševno-duhovna struktura toliko jedinstvena da je nije moguće razložiti na uže oblasti. Takvo učenje potiče ili iz nekih tradicionalnih meditativnih škola sa Istoka ili iz nekih savremenih psiholoških pravaca...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA ENERGIJSKOG RAZVOJA

 

Energijsko usavršavanje se u jednom smislu može odvojiti od duhovnog usavršavanja, dok je u drugom smislu to odvajanje nemoguće. Vežbanjem energijske svesti, zadržavanja daha, osećaja kosmičnosti, mentalno–energijske afirmacije, zvučne vibracije, kundalini–prane, telesne struje (mudra ili kuji–in), sanchina i vizuelizacije kretanja energije kroz telo se samo malo radi na duhovnom usavršavanju...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA KOMPARATIVNE TEOLOGIJE

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA PSIHOFIZIČKOG RAZVOJA

 

TELO, DUŠA, VERA, REČ

1. Afirmacija afirmacije

2. Odnos duha i duše

3. O ljubavi i slobodi

4. Vera i moć

5. Umetnost kao izraz duše

6. O otvaranju, opuštanju i prepuštanju

7. O duhovnim zadovoljstvima...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA ZDRAVOG ŽIVLJENJA

 

NASTAVNI PROGRAM

Principi pravilne ishrane / Zdravi stilovi života / Prirodna medicina

KRATAK SADRŽAJ NASTAVNOG PROGRAMA

Ishrana i zdravlje / Fiziološki procesi i hrana — metabolizam / Sadržaj hranljivih sastojaka u namirnicama / Koja je to loša a koja dobra hrana / Hrana i napici koji izazivaju zabrinutost / Pravilno kombinovanje hrane / Hrana koja se preporučuje za vitkost i dobro zdravlje / Recepti za zdravlje, vitkost i dugovečnost / Ishrana dece i mladih / Ishrana sportista / Ishrana kod patoloških poremećaja / Ćelija kao osnovna jedinica života / Enzimi / Uticaj kiselosti i baznosti na naše telo / Intoksikacija i detoksikacija organizma / Uticaj stresa i depresije na naše zdravlje / Um i telo / Aditivi u hrani / Doktrine, principi i zakoni prirodne medicine / Prirodni lekovi / Lečenje bolesti prirodnim metodama — novi pristup

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA LEPIH UMETNOSTI

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA ALTERNATIVNIH NAUKA

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA INTEGRALNOG RAZVOJA

 

Ako neko ima ambiciju da osnuje svoju duhovnu školu, gde bi on bio jedini ili glavni predavač i učitelj, onda bi se od takve duhovne škole moglo očekivati da ima jednu, jedinstvenu paradigmu, pošto je malo verovatno da jedan čovek može u sebi da integriše više različitih pozicija i paradigmi, pa da mu, recimo u isto vreme budu bliski i hrišćanstvo i budizam i taoizam i filozofija i astrologija i misticizam i nauka i umetnost...

 

PREDAVAČ: GRUPA PREDAVAČA / SAZNAJ VIŠE

 

POSEBNE ŠKOLE

ŠKOLA FILOZOFIJE I TEOLOGIJE

 

Načela nove filozofije

 

Metafizika čiste volje sve naše misli, reči, odluka, želje izvodi iz jedne slobodne vlastitosti. Metafizika polnosti utemeljuje duhovno srodstvo svih ljudi. Sa metafizikom roda i jedne slobodne vlastitosti utemeljuje se ne samo ličnost, privatna svojina, porodično i nasledno pravo nego svaka institucija i sama država...

 

PREDAVAČ: TOMISLAV NOVAKOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA ISTORIJE I FILOZOFIJE

 

Uvod u filozofiju / Filozofske discipline / Miletska filozofska škola (Tales, Anaksimen, Anaksimandar) / Elejska filozofska škola (Ksenofan, Parmenid, Zenon) / Heraklit iz Efesa / Pitagora i Pitagorejci / Empedokle / Anaksagora / Atomizam: Leukip i Demokrit / Sofisti / Sokrat / Platon / Arisotel / Post-sokratske škole (megarska, kinicka, kirenska) / Antikči skepticizam (Piron) / Epikur i Epikurejstvo / Stoici / Novoplatonizam / Hrišćanstvo (Isus Hrist i njegovi učenici) / Gnosticizam i rana patristika / Sv. Avgustin (Blaženi)...

 

PREDAVAČ: MIODRAG VUKOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA ASTROLOGIJE

 

Program Duhovne Reprodukcije 52 sesije od 2-2,5h (oko 650 Eura)

- Posvećen svima koji su na tren spoznali sopstvene visine i izgubili uvid dejstvom okoline

- Elementi simbolike Astrologije

- Učenje o 9 principa

- Veština asocijativnog mišljenja

- Dualizam u Astrologiji i primena (originalna metoda)

- Viši nivo svesti - primena

- Savest - primena

- Glas sopstvenog srca - primena

- Pojedinačne konsultacije

 

PREDAVAČ: MIROSLAV MILOVANOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA HOLISTIČKOG ISCELJIVANJA

 

Tehnologija edukativnog sistema rada, zasnovana je na teoriji i praksi regenerativnog, reanimativnog, revitalizicionog evoluiranja, uprirodnjavanja individualnog – personalizovanog specifikuma – osobe, i potencijalnog ambijentalnog teraformiranja sredine u kojoj boravimo....

 

PREDAVAČ: DRAGAN RADONJIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

ŠKOLA GLUME

 

 U glumi nema striktno određenih predavanja, lekcija i ostalih stvari koje se podrazumevaju u naukama. Gluma je u osnovi jedna velika igra. Ali zahteva veliki unos energije i zelje za radom, a maštovitost,spontanost, optimizam se podrazumevaju. Kada je neko rođen sa darom za glumu, a to se vrlo brzo prepozna,  treba samo da bude zahvalan Bogu jer taj dar postoji da bi se razvijao i nadograđivao, pogotovo kasnije na Akademiji...

Program sadrži:

-artikulacione vežbe, osvešćivanje govornog aparata kroz brzalice, facijalnu gimnastiku,a kasnije kroz onomatopeju

 -telesne vežbe, osvešćivanje svoga tela, svest devojčica i dečaka o svom telu, istezanje,dostizanje telesnog mira (opuštanje)

 -fizičke vežbe,uvodimo periodično,kratke eksplozivne treninge za održavanje kondicije

 -dečije igre

 -osmišljavanje dramskih vežbi na osnovu zadate situacije

 -rad uz muziku,uspostavljanje spontanosti

 -međusobni razgovori, druženje

 -govorenje poezije

 -pevanje

 -imitiranje(ljudi,životinja...)

 

 

PREDAVAČ: ANJA KNEŽEVIĆ, GLUMICA

 

ŠKOLA ŠAMANIZMA

 

Šamanizam i mistični dar / Proces inicijacije / Zadobijena šamanska moć / Šamanski rekviziti – simbolizam / Azija: Šamanizam i Uspenje i silazakAmerika: Šamanizam / Okeanija: Šamanizam / Indoevropljani: Šamanizam / Tibet: Šamanizam / Komparativni pregled obreda, sombola i mitova / Meksiko: Šamanizam / Da li je šamanizam univerzalna religija / Mistika i šamanizam...

 

PREDAVAČ: MIODRAG VUKOVIĆ / SAZNAJ VIŠE

 

TEOLOGIJA IKONE

 

1. TEOLOGIJA IKONE

   - Smisao Ikone

   - Istorijat

   - Srpski srednji vek – Freskopis i Ikonografija

   - Freskopis i Ikonopis posle srednjeg veka

   - Ikona danas

2. OSNOVE IKONOPISA

   - Radionica

 

PREDAVAČ: MR MAJA NEDELJKOVIĆ / SAZNAJ VIŠE